Selecteer een pagina

Humanity in Business

De juiste balans tussen het menselijke en het zakelijke, een voorwaarde om optimaal succesvol te zijn!

Mijn uitgangspunt is om van goed naar best te gaan, optimalisatie dus!

Optimalisatie gaat verder dan alleen organiseren. Het gaat over bewustwording van wat je doet en waarom je iets doet.

1. Organisatie optimalisatie

Procesoptimalisatie helpt je om weer regie te hebben. Procesoptimalisatie begint met structuur, keuzes maken en duidelijke communicatie hierover. Door veranderingen of de  waan van de dag kan het tijd zijn om jezelf, het bedrijf of organisatie slimmer te organiseren.

2. Team optimalisatie

Motivatie, samenwerking, zelfstandigheid, verbinding, verantwoordelijkheid, communicatie, heldere doelen, optimaal resultaat, laag ziekteverzuim zijn allemaal belangrijke factoren die van invloed zijn op een optimaal team resultaat.

Door helderheid te krijgen over deze onderwerpen ontstaat er bewustwording en inzicht. Hierdoor maak je het mogelijk om beter onderbouwde keuzes te maken. Met heldere en duidelijke communicatie kan er invulling gegeven worden aan optimalisatie daar waar het nodig is.

3. Werkplek optimalisatie

Werkplek optimalisatie is begeleiding en ondersteuning bij het creëren van overzicht en structuur op tijd en taken, werkprocessen en overzicht in werkomgeving (zowel fysiek als digitaal), werkwijze, werkplanning en werkhouding. Er wordt zodanig gestructureerd dat de inrichting van het werk ondersteunend is aan de activiteiten en behoeftes. De nadruk ligt op de gedragsverandering die nodig is om het bereikte overzicht en de nieuwe structuur vast te houden. Optimaliseren is het sleutelwoord met als doel een betere kwaliteit van werken en leven. Dit draagt onder andere bij aan het verlagen van ziekteverzuim, het voorkomen van burn-out, minder werkdruk, tijdswinst, een hoger productiviteit, rust en ruimte in je hoofd en een beter gevoel!

4. Intervisie optimalisatie

Het begeleiden van kleine groepen professionals in het proces waarbij ze leren van en met elkaar. Voor de professional bevordert het de eigen deskundigheid, het probleemoplossend vermogen en het geeft inzicht in het eigen functioneren. Tijdens de Intervisie sessies worden onduidelijke situaties of visies verhelderd door structuur aan te brengen in denkpatronen en het gedrag van de deelnemers.