Selecteer een pagina

Humanity in Business

“Een wezenlijke bijdrage leveren aan bewustwording van mensen in wat ze doen en waarom ze iets doen. Om mensen zo weer in contact te brengen met wat ze eigenlijk willen, hun intrinsieke motivatie.”

Dat is mijn missie.

Waarom doe je wat je doet?

Als je bewust keuzes maakt ontstaat er keuzevrijheid. Dat leidt tot meer rust en ruimte in het hoofd. Vanuit deze rust is er ruimte voor creativiteit en helderheid: dat wat je werkelijk wilt en daar ook weer mee bezig zijn.

“Orde aanbrengen in gedachtes, gedrag en visie, is mijn werk.”

Achtergrond

Door mijn natuurlijk talent om in chaos, orde te herkennen, verhelder ik onduidelijke situaties of visies door structuur aan te brengen in denkpatronen en gedrag.

Van nature ben ik kwaliteitsgericht. Mijn scherpe waarnemingen weet ik in de praktijk systematisch, stapsgewijs binnen een gedefinieerd kader te vertalen naar een overzicht die voor mijn opdrachtgevers helderheid brengt en eigen voelt.

Door mijn financiële, commerciële en management achtergrond en vele werk- en persoonlijke ervaringen heb ik geleerd om verder te kijken. Wat kan er beter, anders, meer of minder?

Al jaren werk ik als Professional Organizer, Coach, Trainer en Intervisor. In al die rollen heb ik gemerkt dat ik veel meer zie dan alleen de gegeven opdracht.

Ik ben bekend met (her)structureren, efficiënt en effectief werken en het doorvoeren van reorganisaties en ingrijpende organisatiewijzigingen. Dit alles maakt dat ik een eigen duidelijke bedrijfsvisie heb ontwikkelt. Voor mij zijn begrippen als integriteit, verantwoordelijkheid en helderheid veel meer dan woorden, ze zijn de basis waarmee ik respectvol met mijn klanten omga.

Gebaseerd op deze achtergrond denk ik mee op zowel strategisch als operationeel niveau, begeleid ik het structureren van informatiestromen en ondersteun in conflict situaties met het bevorderen van heldere communicatie.

Werkwijze

In samenwerking met mijn klant creëer ik vertrouwen en werk ik intuïtief om vrijheid in denken en handelen te bevorderen. Ik help weloverwogen keuzes te maken door onbevooroordeeld naar een situatie of vraagstuk te kijken en constructieve vragen te stellen. Bewustwording van de nodige verandering wordt dankzij deze dialoog inzichtelijk, waardoor het gewenste klanteigen resultaat een structurele realiteit wordt.

Dat doe ik op een praktische en duurzame wijze ondersteund met maatwerk.

Maatwerk

Op een zorgvuldige en integere manier geef ik invulling aan de opdracht. Telkens afgestemd op de persoon, situatie en omstandigheden. Bouwend op mijn gevoel en mijn jarenlange kennis en kunde in het (bedrijfs)leven. Het is iedere keer weer maatwerk.

Duurzaam

De mens is de sleutel tot verandering en resultaat. Voor mij vloeit het gewenste resultaat voort uit een optimaal samenspel tussen mens en omgeving. Ik schep een band van vertrouwen dat de basis legt voor een effectieve samenwerking. Van daaruit ontstaat een duurzaam resultaat, dat past bij de opdrachtgever.

Praktisch

Ik houd ervan praktisch aan de slag te gaan, omdat ervaringsleren een krachtige manier van veranderen is. Door ervaringen op te doen en hierop te reflecteren komen mensen vaak, op relatief eenvoudige wijze, tot een effectieve en gewenste gedragsverandering.

Door deze praktijkgerichte aanpak komen alle valkuilen onmiskenbaar aan de orde en wordt de opdrachtgever hiervan bewust. Dit bewustzijn is de basis voor een structurele en blijvende verandering. De theorie is tegelijk de praktijk en geeft daardoor direct zichtbaar resultaat in de reële werkomgeving! Hoe leuk is dat?