Verdiepend

Verhelderend

Verfrissend

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep kunt doen op collega’s om mee te denken over vragen en knelpunten uit jouw werksituatie. Met elkaar bespreken jullie een probleem waar je tegenaan loopt. Daarbij gaat het om reflecteren op je eigen gedrag en op het vinden van manieren om een situatie blijvend beter aan te pakken. Welke vaardigheden kun je nog verder ontwikkelen? Alle deelnemers aan een intervisie zijn bereid om van zichzelf en elkaar te leren. Samen kom je verder.

Aandacht voor jou

Je hebt een baan in de zorg met veel verantwoordelijkheid en je kunt prima zelfstandig werken. Je wilt jezelf graag ontwikkelen en je hebt hart voor je werk. Je neemt regelmatig belangrijke beslissingen met grote impact. Toetsing en sparring met collega’s ontbreekt vaak. Daardoor vraag je jezelf soms af of je het wel goed hebt gedaan. Was dit het beste voor de cliënt? Je vindt zelfreflectie een voorwaarde in jouw vak, zo krijg je inzicht in je eigen gedrag. Je vindt herkenning, bevestiging en het meedenken van collega’s belangrijk. Het helpt je met het bedenken van oplossingen. Je hebt behoefte aan aandacht van collega’s en even vertragen in de hectiek van alledag.

Meerwaarde voor de organisatie

Intervisie zorgt voor deskundige professionals die hun probleemoplossend vermogen vergroten. Deelnemers leren actief te luisteren, respectvol feedback te geven en weerstand te (h)erkennen. Het werkplezier neemt toe en de teamgeest groeit. Wat de deelnemers leren werkt verrassend door in de organisatie en komt de klantgerichte dienstverlening ten goede.

Externe begeleider

Als intervisiecoach begeleid ik graag teams die intervisie doen. Ik sta los van de cultuur van het team en het bedrijf, kan onbevooroordeeld kijken en met een frisse blik vragen stellen. Verder zorg ik voor een veilig klimaat waarin openheid, respect, vertrouwelijkheid en wederkerigheid essentieel zijn. Ik ondersteun het proces door gerichte interventies te plegen en maak daardoor onzichtbare patronen zichtbaar en bespreekbaar. Ik stimuleer deelnemers eigen leiderschap te nemen.

Kick-off training

Een intervisietraining gaat altijd vooraf aan de start van een intervisiegroep. In deze training maken we kennis met elkaar en bespreken we de organisatiedoelen en de persoonlijke doelen van de teamleden. We oefenen met de basisvaardigheden die nodig zijn om een succesvolle intervisie vorm te geven en we maken kennis met de methodiek die ik als leidraad gebruik. Deze training zorgt voor een effectieve start van de intervisie en draagt op korte termijn bij aan het gewenste resultaat.

Meer weten?

  • Ben je nieuwsgierig geworden?
  • Wil je zelf een intervisiegroep opstarten?
  • Wil je een bestaande intervisiegroep nieuw leven inblazen?
  • Of zou je graag willen dat er in jouw organisatie serieuze aandacht voor intervisie is?

Neem gerust contact op.